svasdssvasds

เช็กเลย! สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง

เช็กเลย! สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง

สำนักประกันสังคม ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2566 ทั่วประเทศ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เปลี่ยนสิทธิ์โรงพยาบาลประกันสังคม ผ่าน 4 ช่องทาง 16 ธ.ค. 65-31 มี.ค.66

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ

-ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

-ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th

-ทำรายการผ่าน Application SSO Connect

-ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 โดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

รายชื่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลประกันสังคมสำหรับผู้ประกันที่มีความประสงค์จะแจ้ง "เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566" 

เช็กเลย! สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง

เช็กเลย! สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง

เช็กเลย! สถานพยาบาลประกันสังคมทั่วประเทศ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง

related