svasdssvasds

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุด และกลางวันสั้นที่สุด โบราณให้นิยาม "ตะวันอ้อมข้าว" ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ส่งท้ายปี

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

รู้จัก วันเหมายัน (เห-มา-ยัน) คืออะไร? ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้ "ช่วงเวลากลางคืนยาวที่สุดในรอบปี" เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด หรือที่คนไทยเรียกว่า "ตะวันอ้อมข้าว"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

นอกจากนี้เพจ IPST Thailand ยังระบุว่า ในวันเหมายัน 2565 "ตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะไม่เคลื่อนที่ผ่านเหนือศีรษะของผู้สังเกต ดังนั้น ชาวนาไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่อ้อมต้นข้าวไปทางทิศใต้ ทำให้นิยมเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า "ตะวันอ้อมข้าว" นั่นเอง"

 

 

 

วันเหมายัน 22 ธันวาคม 2565 ปรากฏการณ์กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

สำหรับ วันเหมายัน 2565 ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 06:36 น. และจะตกเวลาประมาณ 17:55 น. รวมระยะเวลากลางวันเพียง 11 ชั่วโมง 19 นาที นอกจากนี้ยังถือเป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ แต่สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้นั้นจะนับเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูร้อน 

 

 

CR. NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

related