svasdssvasds

กองทัพเรือ ปรับแผนค้นหากำลังพล "เรือหลวงสุโขทัย" เน้นเกาะ-ชายฝั่ง

กองทัพเรือ ปรับแผนค้นหากำลังพล "เรือหลวงสุโขทัย" เน้นเกาะ-ชายฝั่ง

กองทัพเรือ ปรับแผนค้นหากำลังพล "เรือหลวงสุโขทัย" มุ่งค้นหาตามเกาะต่างๆ และชายฝั่ง ล่าสุดยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่ม ยอดผู้สูญหายยังอยู่ที่ 5 นาย ส่วนร่างที่พบ 1 นาย ยังรอกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์

 พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันแรกของปี 2566 กองทัพเรือยังคงค้นหากำลังพลที่สูญหายอีก 5 นาย จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางต่อไป โดยเรือและอากาศยาน ยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ค้นหา แต่เนื่องจากวันนี้คลื่นลมค่อนข้างแรง เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาของเรือขนาดเล็ก จึงมีการปฏิบัติในการค้นหาเฉพาะเรือขนาดใหญ่และอากาศยาน

 สำหรับกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วยซีล) พร้อมด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง พ.51 และเรือยาง 4 ลำ จะค้นหาบริเวณเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะแกลบ เกาะยูง เกาะหนู เกาะแมว และ เกาะกุลา ของ จ.ชุมพร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ทร. รับไม่มี "ต้นกล" วันที่ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

• รอยืนยัน ร่าง “ต้นเรือพลับ” ตรงกับผลทันตกรรม เร่งตรวจ DNA พี่สาวอีกครั้ง

• ทร. ปรับแผนส่ง SEAL ดำค้นหาร่างกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย หลังไม่พบร่างเพิ่ม

 ด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1 หรือ ศรชล.ภาค 1 ยังวางกำลังในพื้นที่ค้นหา ตั้งแต่ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมุ่งเน้นการสำรวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่างๆ

 ผลการค้นหาจนถึง เวลา 11.00 น. ยังไม่พบผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางเพิ่ม ยอดผู้สูญหายยังอยู่ที่ 5 นาย ส่วนร่างที่พบ 1 นาย ยังรอกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์

 ทั้งนี้ ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย  เสียชีวิตรวม 24 นาย  ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 23 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย  คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นาย

รายชื่อกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 23 นาย 

1. ว่าที่เรือเอก  สามารถ แก้วผลึก

2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์

3. พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ

4. พันจ่าเอก อำนาจ พิมที

5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล

6.จ่าเอก บุญเลิศ  ทองทิพย์

7. จ่าเอกชูชัย เชิดชิด

8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช

9. จ่าโท สหรัฐ  อีสา

10. จ่าตรี สถาพร สมเหนือ

11. จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์

12. จ่าตรี ศุภกิจ  ทิวาลัย

13. จ่าตรี ศราวุธ นาดี

14. จ่าตรี สิริธิติ  งามทอง

15. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ

16. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม

17. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง

18. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร

19. พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี

20. พลทหาร จำลอง แสนแก

21. พันจ่าเอก คุณากร  จริยศ

22. พลทหาร ชลัช อ้อยทอง

23. จ่าเอก ไพร  ร่วมญาติ

รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 6 นาย 

กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย

1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม

2. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท

3. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย

1. พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

2. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว

กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย คือ

 1. พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ

related