svasdssvasds

กรมควบคุมโรค คาด ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานถึง มี.ค. แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมโรค คาด ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานถึง มี.ค. แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมโรค ชี้อากาศปิดกับมีฝนตกบางพื้นที่ อาจส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานถึงเดือน มี.ค. 2566 แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

 กรมควบคุมโรค เผยแพร่บทความพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2566 ประจำสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566) ระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึง มกราคม 2566 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม คาดว่า อากาศไม่ยกตัว อัตราการระบายอากาศค่อนข้างอ่อน/ไม่ดี และอากาศปิดกับมีฝนบางพื้นที่ ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 ยังทรงตัว 

 ข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 26 มกราคม 2566 พื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม)

กรมควบคุมโรค คาด ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานถึง มี.ค. แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 การคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละออง ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จะรุนแรงกว่าปี 2565 เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามาโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่

• กรุงเทพมหานคร

• ปริมณฑล

• ภาคเหนือ

 การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ ภาคเหนืออาจเกิดภัยสุขภาพที่ประชาชนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้แก่

• โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

• หอบหืด

• หัวใจขาดเลือด

• ตาอักเสบ

• ผิวหนังอักเสบ

 ทั้งนี้ ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น 

 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหากมีความจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และขอความร่วมมือ งดการเผาในที่โล่งแจ้ง และตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ทันที  

 กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ควรเลี่ยงกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน คนทำงานในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น 

ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

1. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด  

2. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ  

3. กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ

4. กลุ่มโรคตาอักเสบ

 ซึ่งหากได้รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น เช่น หน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่มีแผ่นกรองคาร์บอนทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

 ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Air4Thai เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ และปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำ รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

 หากมีอาการ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตา หรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

related