svasdssvasds

เปิดงานกินเจเยาวราช “ชัชชาติ” ร่วมผัดหมี่จักรพรรดิ์แจก

เปิดงานกินเจเยาวราช “ชัชชาติ” ร่วมผัดหมี่จักรพรรดิ์แจก

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่า กทม. เปิดงานเทศกาลกินเจเยาวราชอย่างเป็นทางการ พร้อมลงมือผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร จากวัตถุดิบ 10 ชนิด ผัดบนกระทะใหญ่ ร่วมกับเชฟชื่อดัง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานฟรีจำนวน 1790 จาน งานนี้มีประชาชนมาร่วมงานอย่างคึกคัก

พิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เชิดสิงโต และ มังกรเงิน ยาว 70 เมตร และ มังกรทอง ยาว 90 เมตร

ขบวนรถบุปผชาติ มีหญิงสาวแต่งกายเป็นเจ้าแม่กวนอิม ร่วมในขบวน โดยในปีนี้มูลนิธิเทียนฟ้า ได้คัดเลือกจากหญิงสาว 10 กว่าคน ผู้ที่ถูกคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ต้องเป็นสาวที่บริสุทธิ์

2.ต้องไม่ทานเนื้อสัตว์

3.ต้องกินเจ มาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่พิธีเลือก เจ้าแม่กวนอิม

“ประเพณีกินเจ เยาวราช 2565” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 รวม 10 วัน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

ประชาชนสามารถไปร่วมงานโดยซื้อหาอาหารเจที่ปรุงสดใหม่ และไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

งานกินเจ เยาวราช 2565 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

งานด้านพิธีกรรม จะใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราชเป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า มาประดิษฐานตลอด 10 วัน

พร้อมอัญเชิญเทพเจ้าของการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้า แชกุง” มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เพื่อให้ประชาชนได้สักการะขอพร

ชัชชาติไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนร่วมงาน

ชัชชาติ ชนมือกับคนที่มาร่วมงานก่อนเปิดงาน

ผู้ว่าชัชชาติ กล่าวเปิดงาน ผู้ว่าชัชชาติ ตีกลองเปิดงาน ผู้ว่าชัชชาติ เชิดสิงโต ผู้ว่าชัชชาติ เชิดสิงโต ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร

 

เดินขบวนในกิจกรรมกินเจที่เยาวราช เดินขบวนในกิจกรรมกินเจที่เยาวราช เดินขบวนในกิจกรรมกินเจที่เยาวราช เดินขบวนในกิจกรรมกินเจที่เยาวราช เดินขบวนในกิจกรรมกินเจที่เยาวราช

related