svasdssvasds

รักสุกงอม ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์

รักสุกงอม ปดิวรัดา ด้วยรักภักดีนิรันดร์

เมื่อรักสุกงอม การร่วมชีวิตด้วยการจดทะเบียนสมรส หรือ จดแจ้งชีวิตคู่ ถือเป็นสัญลักษณ์ แห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่ และ ตอกย้ำความสัมพันธ์ อันเหนียวแน่น

วันวาเลนไทน์ 2566 เขตดุสิต เลือก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สร้างบรรยากาศย้อนยุค เปิดโอกาสให้ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส และ จดแจ้งชีวิตคู่ เพื่อสนับสนุนสมรสเท่าเทียม

บรรยากาศจึงอบอวลไปด้วยความรัก โดยเฉพาะคู่รัก LGBTQ ที่บอกว่า ตัดสินใจมาจดแจ้งชีวิตคู่ในวันนี้หลังคบหา และร่วมชีวิตกันมานานถึง 20 ปี วันนี้เป็นวันที่พวกเขามีความสุขมาก แม้ว่าการจดแจ้งคู่ชีวิต จะไม่ได้มีผลทางกฎหมายก็ตาม

... ความรักงดงามเสมอ

วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส

วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ คู่รักเพศเดียวกันและต่างชาติ มาจดทะเบียนสมรส

related