svasdssvasds

ประมวลภาพ เมืองนนท์แตก ด้อมส้ม รอรับ พิธาและพรรคก้าวไกล

ประมวลภาพ เมืองนนท์แตก ด้อมส้ม รอรับ พิธาและพรรคก้าวไกล

บรรยากาศชาวนนทบุรี ต้อนรับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำทีม ว่าที่ส.ส. ก้าวไกล ที่ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่นนทบุรี ขอบคุณประชาชนชาว จ.นนทบุรี หนึ่งใน 14 ล้านเสียงที่เทคะแนนให้ก้าวไกล ท่ามกลางการต้อนรับของชาวด้อมส้ม ที่มาในชุดจัดเต็มไม่มีแผ่ว

ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น โดย พิธานำทีม ส.ส. #ก้าวไกล ขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้ที่จ.นนทบุรี โดยเมืองนนท์ เป็นอีก 1 จังหวัดที่พรรคก้าวไกล จึ้งสุดๆ จัดไปครบจังหวัด 8 ที่นั่ง สถิติเพอร์เฟ็กต์

ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น

 

ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น ประมวลภาพ ชาวนนทบุเรียน ต้อนรับ ว่าที่นายกคนที่ 30 อย่างอบอุ่น

related