svasdssvasds

วุ่นไม่จบ! “จุรินทร์” แจ้งลาออกรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้ว

วุ่นไม่จบ! “จุรินทร์” แจ้งลาออกรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้ว

"จุรินทร์" แจ้งลาออกรักษาการหัวหน้าพรรค ผ่านกลุ่มไลน์ ก่อนประชุมกำหนดวันประชุมวิสามัญใหญ่เพียงเสี้ยวนาที ด้าน "ราเมศ" เผย เหตุผลใส่ชื่อ "นราพัฒน์" เป็นรักษาการหัวหน้าแทนตั้งแต่เดือน ก.ย. ระบุ ทำหนังสือแจ้ง กกต.แล้ว

นายราเมศ รัตนะเชวง รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ว่า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แจ้งลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผ่านกลุ่ม LINE คณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อเวลา 14.07 น. เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหลัง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ระบุชื่อนายนราพัฒน์ แก้วทองเป็นผู้รักษาการหัวหน้าพรรค

พร้อมแจงเพิ่มเติมว่า  เอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารส่งมายังพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อชี้แจงข้อมูลของ พรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  แต่ในเอกสารระบุชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรค เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค ซึ่งทางฝ่ายกฎหมาย ได้ทำหนังสือ แจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าเอกสารของกองทุน เกิดความคลาดเคลื่อนใส่ชื่อ หัวหน้าพรรคผิด ซึ่งขณะนี้ได้มีการแก้ไขนำชื่อของนายนราพัฒน์ออก และเว้นว่างไว้แล้ว

สำหรับสาเหตุที่ชื่อคลาดเคลื่อน อาจเป็นเพราะเมื่อตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือซึ่งอยู่ในอันดับ 1 จะขึ้นมาทำหน้าที่แทน แต่หากเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ส่วนเหตุใดจึงเป็นชื่อของนายนราพัฒน์ ทั้งที่เป็นหนึ่งในแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ นาย ราเมศย้ำว่า ตนเองไม่อยากตามหาว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูล เพราะไม่สามารถตอบแทนกองทุนได้

ดังนั้นในวันนี้ ที่ประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการ จะเลือกรักษาการหัวหน้าพรรค เพื่อทำหน้าที่ ในการบริหารพรรคและจัดประชุมวิสามัญใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พร้อมทั้งจะมีการลงมติเพื่อกำหนดวันจัดประชุมวิสามัญใหญ่ หลังจากการประชุมล่มมาแล้วถึง 2 ครั้ง

สำหรับข้อความที่นายจุรินทร์ แจ้งต่อกรรมการบริหารพรรค ระบุว่า  “ขอลาออกจากรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อให้การประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ดำเนินการไปโดยสิ้นข้อสงสัยในเรื่องข้อกฎหมาย กรณีรักษาการหัวหน้าพรรค

ทั้งนี้เนื่องจาก กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ระบุชื่อนายนราพัฒน์ แก้วทองเป็นผู้รักษาการหัวหน้าพรรค แม้ในเวลาต่อมาได้เอาชื่อออกไปก็ตาม   

ทั้งนี้กรณีที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค ภายหลังการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรครักษาการได้มีมติตามข้อบังคับพรรคที่กำหนดไว้ทุกประการ“ 

ลงชื่อ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related