svasdssvasds

311 เสียงในสภารับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปี 2567 มูลค่า 3.48 ล้านล้านบาท

311 เสียงในสภารับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปี 2567 มูลค่า 3.48 ล้านล้านบาท

สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 311 เสียงรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 มูลค่า 3.48 ล้านล้านบาท ก่อนตั้งกรรมาธิการแปรญัตติ 30 วัน

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนน 311 เสียง ไม่เห็นด้วย 177 เสียง (บันทึกไว้ในการประชุมว่าไม่เห็นด้วยอีก 1 เสียงหลังจากประกาศผลลงมติแล้ว) งดออกเสียง 4 เสียง องค์ประชุม 493 คน โดยการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาถึงสามวัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2567 และปิดการประชุมในเวลา 20.38 น.

ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 3,480,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2566 ที่ตั้งไว้ 3,185,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยงบกลางเพิ่มขึ้นอีก 16,295 ล้านบาทเพื่อเทียบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งถูกอภิปรายจากฝ่ายค้านว่าเป็นการตีเช็คเปล่า และยังวิจารณ์ว่าการจัดสรรงบประมาณนี้ไม่สอดรับกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจที่ยังขาดการส่งเสริมด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกับต่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านท่องเที่ยวที่รายละเอียดการใช้งบประมาณไม่ตรงปก และด้านสังคมที่ไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมไปถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่มีในงบประมาณ แต่รัฐบาลจะออกกฎหมายเพื่อกู้เงินแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าจะไม่กู้เงิน เป็นต้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และย้ำว่าแม้จะเป็นการจัดทำงบประมาณในเวลาจำกัด แต่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้แนวคิด 4 เพิ่ม 1 ลด เพิ่มงบประมาณ เพิ่มเงินลงทุน เพิ่มเงินคงคลัง และรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐบาลจะขาดดุลลดลง ทั้งนี้ที่ผ่านมาตัวเองได้เจรจาการค้า การยกเว้นวีซ่า เป็นการทำงานที่ไม่ใช้งบประมาณแต่ปลดล็อกบางส่วน ดังนั้นการทำงานหลังจากนี้จะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรู้เป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ และข้อสังเกตต่างๆ ก็จะให้กรรมาธิการไปพิจารณา

หลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ในวาระหนึ่งแล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 72 คน เป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 18 คน เป็นสัดส่วนของพรรคการเมือง 54 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคก้าวไกล 16 คน พรรคภูมิใจไทย 8 คน พรรคพลังประชารัฐ 5 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน และพรรคไทยสร้างไทย 1 คน

โดยจะมีการประชุม กมธ. วิสามัญชุดนี้นัดแรกในวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา กรอบการแปรญัตติ 30 วัน โดยจะสามารถปรับลดงบประมาณตามรายการได้อีก ก่อนที่จะพิจารณาลงมติรายมาตราวาระสองและลงมติรับร่างทั้งฉบับในวาระสาม จากนั้นจึงส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

311 เสียงในสภารับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปี 2567 มูลค่า 3.48 ล้านล้านบาท

related