svasdssvasds

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

เปิดประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและอดีตกุนซือรัฐมนตรีหลายกระทรวง ผู้ก่อตั้งเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีที่สร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนในพื้นที่หลายอัตรา

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

นายกองเอก สุวิทย์  พิพัฒนวิไลกุล หรือ เสี่ยต้อยติ่ง เศรษฐีเมืองอุดรธานี ทำธุรกิจเหมืองหินและนิคมอุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 2,000 ล้านบาท ได้แก่

1.บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม 

2.บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 

3. บริษัท ต้อยติ่งทัวร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร 

4.บริษัท ทรัพย์เพิ่มไพศาล จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยมีบุคคลค้ำประกัน 

5.บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 

 

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

เสี่ยต้อยติ่ง สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ ผลงาน

"เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี" คือนิคมที่ นายกองเอกสุวิทย์ ตั้งใจสร้างให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนิคมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท และคาดการณ์ว่าสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท และจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อปี และสร้างรายได้ให้กับภาครัฐประมาณ 15,0000 - 20,000 ล้านบาทต่อปี และเคยใช้พื้นที่ในนิคมเป็นศูนย์พักคอยผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูงโควิด 19

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

อย่างไรก็ตาม นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนี้มีความได้เปรียบในการขนส่งและดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง สุวิทย์ งานทางด้านการเมือง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย และทำหน้าที่กุนซือทางการเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ตั้งแต่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์, ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประวัติ เสี่ยต้อยติ่ง ที่ปรึกษารองนายกฯ ภูมิธรรม

ประวัติ สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล "เสี่ยต้อยติ่ง" ด้านครอบครัวสมรสกับ นางอรพิน  พิพัฒน์วิไลกุล และมีลูกด้วยกัน 7 คน โดยลูกชายคนสุดท้องคือ นายกองตรีพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่จบการศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น ถูกวางให้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 44 และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย

related