svasdssvasds

ชัยธวัช แนะรัฐสังคายนาสิทธิประกันตัว คลี่คลายคดีทางการเมือง ปม บุ้ง ทะลุวัง

ชัยธวัช แนะรัฐสังคายนาสิทธิประกันตัว คลี่คลายคดีทางการเมือง ปม บุ้ง ทะลุวัง

"ชัยธวัช" แนะรัฐบาลออกมติ ครม.สังคายนาสิทธิประกันตัวคลายปัญหาคดีทางการเมืองหลัง "บุ้ง ทะลุวัง" สังเวยชีวิต ขณะที่ กลุ่มทะลุฟ้า บี้ กมธ.นิรโทษกรรม ล้างโทษคดี 112-การเมือง - "ชูศักดิ์" ย้ำยังอยู่ระหว่างหาข้อสรุป เล็งรื้อรธน.-แก้ ป.วิอาญา คืนสิทธิประกันตัว

นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ว่า สะท้อนให้เห็นปัญหา ประเด็นคดีทางการเมืองยังเป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงคดีที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มักไม่ได้รับสิทธิประกันตัว ซึ่งการเสียชีวิตของบุ้ง ก็เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ จนมีการประท้วงอดอาหาร แม้หลายคนอาจไม่เห็นด้วย แต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าตัว ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็ควรจะมีการทบทวนว่า จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เหล่าอย่างไรให้ดีกับทุกฝ่าย

นายชัยธวัช ยังเห็นว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม รัฐบาล มีหลายเรื่องที่สามารถทำได้ เช่น การมีนโยบายที่ชัดเจนว่า จะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมอย่างไร การลดความตึงเครียดในคดีทางการเมืองตั้งแต่ชั้นตำรวจที่อยู่ในอำนาจของรัฐบาล การกลั่นกรองคดีต่าง ๆ ในชั้นตำรวจที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ หรือการคืนสิทธิประกันตัวตั้งแต่ชั้นตำรวจ หากตำรวจยึดหลักต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยไม่มีเหตุยกเว้นให้ประกันตัวไม่ได้ พร้อมยังเห็นว่า คดีความจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 หรือแกนนำในคดีสำคัญ อาจจะเป็นเป้าหมายแรกในการส่งศาลฝากขังตลอด ไม่ให้มีการประกันตัวในชั้นตำรวจ จึงทำให้เกิดปัญหา แต่หากคณะรัฐมนตรี มีมตินโยบายที่ชัดเจน ก็สามารถประสานอัยการได้ เพื่อรับมตินโยบายไปพิจารณาว่าจะสั่งฟ้อง หรือไม่สั่งฟ้อง ในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อสั่งไม่ฟ้อง หรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการเอง ก็สามารถพูดคุยหารือกันได้ โดยไม่ใช่การแทรกแซงอำนาจตุลาการ

นายชัยธวัช ยังเห็นว่า กรรมาธิการฯ นิรโทษกรรม ควรจะมีการเสนอความเห็นจากกรรมาธิการฯ ไปยังรัฐบาล เพื่อคลี่คลายปัญหาคดีทางการเมือง หรือความรู้สึกของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างที่ยังไม่มีรายงานข้อสรุปของคณะกรรมาธิการฯ นิรโทษกรรม

ขณะที่กลุ่มทะลุฟ้า และเครือข่าย ที่นำโดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข, นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ แกนนำคณะราษฎร ยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา เพื่อขอให้เร่งพิจารณากำหนดให้คดีกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้รับการนิรโทษกรรม

โดย นางสาวภัสราวลี กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของ นางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง ทะลุวัง ผู้ต้องหาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ระหว่างการคุมขังในเรือนจำว่า ถือเป็นเหตุความจำเป็นที่กรรมาธิการฯ ควรพิจารณาให้ชัดเจน และจริงจังต่อการกำหนดให้คดีมาตรา 112 และคดีทางการเมือง ได้รับการนิรโทษกรรม รวมถึงยังเรียกร้องให้ชะลอคดีความผิดของผู้ต้องหาคดีทางการเมือง หรือพักการดำเนินการ ไม่ต้องส่งคุมขังในเรือนจำ เพื่อไม่ให้ต้องมีผู้เสียชีวิตอีก และยังขอให้พิจารณาปล่อยผู้ต้องขังคดีการเมือง โดยสิทธิการประกันตัว ซึ่งผู้ต้องคดีการเมือง ไม่ควรมีข้อยกเว้นที่จะได้รับสิทธิประกันตัว อีกทั้งควรมีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ใช้สิทธิต่อสู้ในคดีอย่างเต็มที่

ด้าน นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานกรรมาธิการนิรโทษกรรมฯ ได้แสดงแสดงความเสียใจต่อกรณีของนางสาวเนติพร และไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก พร้อมยันว่าข้อเรียกร้องของกลุ่ม รวมถึงความเห็นของ นางสาวภัสราวลีนั้น ถูกบันทึกไว้ในที่ประชุมกรรมาธิการแล้ว ซึ่งหลายเรื่องเป็นประเด็นในกระบวนการยุติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ส่วนรัฐสภา หรือรัฐบาลนั้น เป็นเพียงองค์ประกอบ ไม่ใช่ผู้บริการกระบวนการยุติธรรม แต่เรื่องที่สำคัญต้องขึ้นอยู่กับนโยบาย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ พูดคุยและทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน 

นายชูศักดิ์ ย้ำด้วยว่า การนิรโทษกรรม คดีมาตรา 112 กรรมาธิการฯ ไม่ตัดออก แต่อยู่ระหว่างหารือ ข้อดี ข้อเสีย ซึ่งกรรมาธิการฯ พยายามทำเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ตามสติปัญญาของกรรมาธิการฯ แต่สิทธิการประกันตัวถูกกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของตุลาการ ซึ่งกำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดไว้ในกรอบกว้าง ๆ ดังนั้น อาจต้องรื้อฟื้นการแก้รัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายอาญา และยืนยันว่า ข้อเสนอของภาคประชาชนนั้น กรรมาธิการฯ รับไว้ และจะพิจารณาอย่างจริงจัง และเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related