svasdssvasds

นายกอุ๊ ทีมก้าวใหม่อยุธยา ปะทะซ้อสมทรงบ้านใหญ่ในศึกชิง นายก อบจ.อยุธยา

นายกอุ๊ ทีมก้าวใหม่อยุธยา ปะทะซ้อสมทรงบ้านใหญ่ในศึกชิง นายก อบจ.อยุธยา

"นายกอุ๊“ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ วัดพลัง บ้านใหญ่อยุธยา ซ้อสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ในสนามเลือกตั้งนายก อบจ. เรียกได้ว่ามันแน่นอน

SHORT CUT

  • นายกอุ๊ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ผู้สมัครนายกอบจ.อยธุยา เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ตนพร้อมทีมงานก้าวใหม่อยุธยาจัดแถลงนโยบายครั้งแรกกับงาน “เปลี่ยนอยุธยา... พัฒนาด้วยนวัตกรรม
  • ชนช้าง  สู้ซ้อสมทรงบ้านใหญ่อยุธยา ในศึกชิง นายก อบจ.อยุธยา
  • สนามเลือกตั้ง อบจ. อยุธยาครั้งนี้น่าจับตาแบบพลาดไม่ได้

"นายกอุ๊“ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ วัดพลัง บ้านใหญ่อยุธยา ซ้อสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ในสนามเลือกตั้งนายก อบจ. เรียกได้ว่ามันแน่นอน

เมื่อวันที่  11 ก.ค.2567 นายกอุ๊ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ผู้สมัครนายกอบจ.อยธุยา เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ตนพร้อมทีมงานก้าวใหม่อยุธยาจัดแถลงนโยบายครั้งแรกกับงาน “เปลี่ยนอยุธยา... พัฒนาด้วยนวัตกรรม #ทราบแล้วเปลี่ยน ณ โรงภาพยนตร์ 1 SF  เซ็นทรัลอยุธยา พร้อมเปิด 11 นโยบายก้าวใหม่อยุธยาพัฒนาเพื่อทุกคน

สำหรับบรรยากาศภายในงานถือเป็นมิติใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นอยุธยา ที่มีการจัดแถลงนโยบายเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาอยุธยา

นายกอุ๊บ้านมหาราช

โดยมีผู้สนับสนุน นายกอุ๊ ทีมก้าวใหม่อยุธยา ทีมอาสาก้าวไกล ที่ก่อตั้งโดยสส.ชริน วงศ์พันธ์ุเที่ยง พรรคก้าวไกลเขต1 และนักการเมืองท้องถิ่น รวมถึงสมาชิกพรรคการเมืองจากหลายพรรคมาให้กำลังใจและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ นายกอุ๊ กล่าวต่อว่า สำหรับ 11 นโยบาย ของตน ที่จะ"เปลี่ยนอยุธยา... พัฒนาด้วยนวัตกรรม #ทราบแล้วเปลี่ยน นั้น ประกอบด้วย 

1. การท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนั้นของอยุธยา จัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยตนมีนโยบาย ในการ เติมคน เติมเงิน สู่อยุธยา ใน 16 อำเภอ ขณะเดียวก้นจะจัดทำ Platform การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอยุธยา พร้อมจัดเส้นทางการท่องเที่ยวสายมู ใน 16 อำเภอ 
อีกทั้งยังมีรถเมล์ท่องเที่ยวใน 16 อำเภอ รวมถึงท่องเที่ยวเชิงอาหาร 16 อำเภอ (gastronomy tourism) อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวมูลค่าสูง EXPERIENCE เพื่อขายประสบการณ์ ทั้งยังปลดล็อกผังเมืองสร้างบูติกโฮเทลไม่เกิน 30 ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเร่งบริหารจัดการริมแม่น้ำ รวมทั้งโซนท่องเที่ยวในเมืองและนอกเมืองให้สวยงามและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยด้วย

ส่วนนโยบายที่ 2. นั้น นายกอุ๊ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับเรื่องประชาชนในอยุธยาเป็นหลัก ตนจึงให้น้ำหนักกับเรื่องคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข ซึ่งเป็นหัวใจหลักของตน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  โดยจะมีโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัยไร้กังวล โครงการ HOME CARE ดูแลถึงบ้าน โครงการบ้านพักผู้สูงวัย พร้อมทั้งศูนย์ฟอกไต และทันตกรรม ใน 16 อำเภอ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัย

นายกอุ๊ ย้ำด้วยว่า นอกจากนี้ ตนยังให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและพัฒนาบุคคล ตนจึงชูเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ 3 ซึ่งตนจะพัฒนาโรงเรียนในอยุธยา โดยการเพิ่มโรงเรียนอินเตอร์ให้มีมากขึ้นใน 16 อำเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคล หรือบุคลากร เพื่อกลับมาสร้างอยุธยา  ดังนั้น ตนจะสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ ในอยุธยา ทุกคนต้องได้เรียนดีมีอนาคต 

“โดยมีต้นแบบจากโรงเรียนชัยพัฒนาบุรีรัมย์ ที่ตนได้ศึกษามา เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างเด็กในอยุธยาให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ  เพื่อมาช่วยกันพัฒนาและสร้างอยุธยาให้เป็นแหล่งท่อง และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด”นายกอุ๊ กล่าว


ส่วนนโยบายที่ 4  นายกอุ๊ บอกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งต้องดีและมีคุณภาพ โดยน้ำประปาต้องมีอย่างทั่วถึงและต้องรองรับการขยานตัวของเมือง พร้อมทั่วต้องสนับสนุนการกระจายอำนาจของเทศบาล และอบต. 

ขณะเดียวกัน นายกอุ๊  ยังให้ความสำคัญด้านเกษตร โดยนโยบายที่ 5 นั้น มุ่งเน้นที่เกษตร กร โดยระบบชลประทานต้องมีตลอดไม่ให้ขาดแคลน ควบคู่ไปกับการจัดหาระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ ส่วนสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม OTOP SME ต้องมีตลาดมารองรับสินค้า เช่นการจัดเกษตรแฟร์ การพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร OTOP SME ของดีอยธุยา และสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม

นายกอุ๊ ยังนำเสนอนโยบายที่ 6 ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขยะในบางบาล และลดPM 2.5 พร้อมทั้งสร้าง มุ่งสร้างอยุธยาให้เป็นเมืองสีเขียว หรือ Green City กาาสร้างสวนสาธารณะใน 16 อำเภอ และสร้างบ้านให้น้องหมาน้องแมว

พร้อมกันนี้ นายกอุ๊ กล่าวต่อว่า อยุธยามักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมสิ่งนี้ จึงเป็นนโยบายที่ 7 ที่ตนจะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมในอยุธยา รวมถึงการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม  ส่วนนโยบายที่ 8 ต้องการให้วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ เช่น ตลาดฮาลาล โรงงานฮาลาลสู่สากล ถนนสายพหุวัฒนธรรมพุทธคริสต์อิสลาม

นอกจากนี้ นานกอุ๊ ยังมีนโยบายที่ 9 ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ต้องการสร้างให้อยุธยา เป็นเมือง MICE & SPOTS CITY เพื่อรอง EVENT รวมถึงรองรับเทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ เข้าพรรษา การประกวดนางงาม นายแบบ และLGBTQ อีกทั้งรองรับงานท่องราตรีกรุงศรีอยธุยา การแข่งขันกีฬาทุกระดับ และมวยไทย ไก่ชน เทศกาลดนตรีระดับโลก อยุธยา Fest และเทศกาลของดี 16 อำเภอ 

สำหรับนโยบายที่ 10 นายกอุ๊ ต้องการสร้างอยุธยาให้เป็น Land Mark อีกทั้งยังเป็นจุด Rest Area ขาเข้ากรุงเทพฯ สายเอเซีย และฝั่งเส้นสุพรรณบุรี 

และนโยบายที่ 11 นายกอุ๊ จะ พัฒนาอยุธยา ให้เป็นเกาะที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการปรับทัศนียภาพคลองท่อ คลองมะขาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดด้วยน้ำใสสะอาด  พร้อมติดตั้งไฟแสงสีสุ่มไก่ทุกพื้นที่ ถนนทุกสายในอยุธยาต้องไม่เป็นหลุมบ่อ

“ทั้ง 11 นโยบาย ที่ผมนำเสนอมานี้ ถ้านำมาใช้พัฒนา จะสามารถ ”เปลี่ยนอยุธยา…ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ และสามารถสร้างรายได้กระจายถึงชุมชนและมีความยั่งยืน“

ซ้อสมทรง บ้านใหญ่หลังเดิมอยุธยา

 

ด้าน ซ้อสมทรง หรือ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายสมัย อยู่ในแวดวงท้องถิ่นมานาน เริ่มจากการเป็นกรรมการสุขาภิบาลตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมได้รับการโหวตให้นั่งเป็นรองประธานกรรมการสุขาภิบาลตำบลลำตาเสา

ด้วยความเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ต้องพบปะกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา และชอบทำงานการกุศล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตลอด ทำให้ถูกรบเร้าให้ลงสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และก็ได้รับเลือกตั้งทำให้”สมทรง”เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่มากขึ้น

กระทั่งถูกชาวบ้านขอให้ลงสมัครตำแหน่งนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งคว้ำตำแหน่งมาครองและได้คะแนนเสียงมาอย่างท่วมท้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบจ.

ส่งทายาทเป็นรัฐมนตรี

โดยทายาของซ้อสมทรงคือ ‘เอ’ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สายเลือดนักการมืองโดยแท้ รูปหล่อ พ่อแม่ร่ำรวย ตระกูลพันธ์เจริญวรกุล ของ ซ้อสมทรง ผู้กุมการบริหาร อบจ.อยุธยา มาหลายสมัย เมื่อเสร็จศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ค่ายสีน้ำเงิน ส่งเทียบเชิญให้รับตำแหน่ง “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” รมช.ศธ. หรือ ‘เสมา2’ ในกระทรวงคุณครู กลายเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน อนาคตต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ‘ครูอุ้ม’ พล.ต.ต.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) หรือ ‘เสมา1’ จากพรรคภูมิใจไทยเหมือนกัน

ซ้อสมทรง มีลูกชายหญิง 6 คน และมี 5 คน เป็นนักการเมือง ได้แก่ สมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย ,สุวิมล พันธุ์เจริญวรกุล อดีต สส.อยุธยา,อดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองนายก อบจ.อยุธยา ,พงษ์ปณต พันธ์เจริญวรกุล อดีต ส.อบจ.อยุธยา เขต อ.วังน้อย และ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.อยุธยา ส่วน น.ส.นภัสวรรณ พันธ์เจริญวรกุล ภรรยาร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช

เรียกได้ว่าบ้านใหญ่หลังเดิมของอยุธยาก็ไม่ธรรมดาศึกเลือกตั้ง อบจ. อยุธยาครั้งนี้มันแน่นอน

related