svasdssvasds

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ.2593

ผู้สูงอายุกำลังเป็นผู้บริโภคกลุ่มขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกำลังซื้อของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งการเตรียมตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัยมาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

เรื่องอาหารการกินสำหรับผู้สูงวัยแล้วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะต้องการโภชนการสูง มีสารอาหารที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อย่าง ผู้สูงวัยต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง และโซเดียมต่ำ ที่สำคัญการเคี้ยว ระบบย่อย และการรับรสของผู้สูงวัยยังแตกต่างจากวัยหนุ่มสาว จึงต้องการอาหารที่เคี้ยวง่ายและย่อยง่าย

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

“ครีเอเตอร์” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้สูงอายุ และผู้บริโภคที่นิยมบริโภคแบบ “เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย” เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คุณค่าโภชนาการสูง รสชาติดี ตอบโจทย์สังคมสูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ได้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ออกแบบอาหารสำหรับผู้สูงอายุมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เผยว่า ตลาดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างขึ้นต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก  ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปีโดยในปี พ.ศ.2573 (2030) คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ.2593 (2050) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สุงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรไทยทั้งหมด

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

ผู้สูงอายุกำลังเป็นผู้บริโภคกลุ่มขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกำลังซื้อของผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เราจึงต้องเตรียมตัวรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม บวกกับงานวิจัยในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้เปิดตัว “ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ โดยคำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

“ครีเอเตอร์” อาหารสำหรับผู้สูงอายุ โภชนาการครบ รสชาติดี เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย

นอกจากนี้ “ครีเอเตอร์” ยังผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ “ปลอดภัย มั่นใจ ทุกขั้นตอน” ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “สีแดง” ด้วยแนวคิด พลังสร้างสรรค์ดั่งดวงอาทิตย์ และตราสินค้ารูปผู้สูงอายุที่มีความสุขและสุขภาพดีอย่างชัดเจน โดยอาหารผู้สูงอายุ “ครีเอเตอร์” มีออกมาถึง 5 เมนู เช่น แกงจืดเต้าหู้หมูสับ ต้มจับฉ่าย ข้าวต้มปลากะพง โจ๊กหมู และเส้นใหญ่ราดหน้าปลาเต้าซี่ ในราคา  59-79 บาท วางจำหน่ายแล้วทางโรงพยาบาล ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนำทั่วประเทศ