svasdssvasds

“เชฟชุมพล” เตรียมผลักอาหารไทยให้โกอินเตอร์ ส่งต่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์

“เชฟชุมพล” เตรียมผลักอาหารไทยให้โกอินเตอร์ ส่งต่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์

ผักสวนครัวอย่ามองข้าม เชฟชุมพล หนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เตรียมผลักอาหารไทยให้โกอินเตอร์ ส่งต่อเป็นซอฟพาวเว่อร์ โดยมีการร่วมพูดคุยเสวนา ในงาน "Health & Wealth Expo 2023"

มหกรรมการแสดงสินค้า และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่ง Health and Wealth Expo 2023 เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 25669 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. Hall 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งกิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อสุขภาพ ,อาหาร ,การลงทุน ,การเงินต่างๆ และพบบูธสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลาย

และอีกหนึ่งกูรูที่มาร่วมพูดคุยเสวนาบนเวที Health and Wealth Expo 2023 คือ เชฟ ชุมพล แจ้งไพร หนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  โดยมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ถึงคุณประโยชน์เครื่องปรุงสมุนไพรของไทยและการชูอาหารไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ รวมถึงเผยแผน พัฒนา ด้านอาหารของไทยในอนาคต เตรียมผลักให้โกอินเตอร์ 

 เชฟ ชุมพล แจ้งไพร ในงาน Health & Wealth Expo 2023

โดย เชฟ ชุมพล แจ้งไพร เล่าถึงหลักการและเหตุผล ปัจจุบัน Soft Power ประเทศไทย อยู่ในลำ ดับที่ 35 จากทั้งหมด 120 ประเทศ อันดับ 6 ของเอเชีย และอันดับ 2ของอาเซียน มูลค่าธุรกิจ Soft Power อยู่ที่ประมาณ 1.47 ล้านล้านบาท คิดเป็น 8.9% ของ GDP ไทย (ข้อมูลจาก Global Soft Power Index)โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกว่า 7.9 หมื่นราย แบ่งเป็นรายเล็ก 96.8% ขนาดกลาง 2.6% และ ขนาดใหญ่ 0.6%โดยมี 5 อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารไทย โฆษณา แฟชั่น และ ออกแบบ

เริ่มต้นกับพืชผักสวนครัวเครื่องปรุงสมุนไพร ที่ใกล้ตัวเรามากๆบางทีเราอาจจะมองข้ามไปว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าและกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นั่นก็คือ พริก กระเทียม  พริกไทย ขมิ้น ทั้งแบบสดและกสัด โดยพืชผักบ้านๆเหล่านี้มีคุณประโยชน์มากมาย 

แผน Thai food sutainable soft power strategy มีอะไรบ้าง ?

  • ราก คือ การพัฒนาเกษตรอาหารต้นน้ำ แบบครบวงจร SDGS ของประเทศไทย เพื่อเป็นกำ ลังสําคัญหลักในการขับเคลื่อน SOFT POWER อาหารไทย
  • ลำต้น กิ่ง ก้านใบ คือ ภูมิปัญญาของไทย อาหารไทย การเรียน การสอน การสร้างทรัพยากรมนุษย์ สูตรอาหาร สินค้าอาหาร ร้านอาหารไทย ทัังในและต่างประเทศ รวมถึงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสินค้าอาหารใหม่ที่ทัน สมัย เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรม ให้แก่คนไทย และประเทศไทยให้มั่งคั่งยั่งยืน ตลอดสินค้า ของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อคนไทย ประเทศไทย
  • ดอก ผล คือ ขยายอุุตสาหกรรมไปทั่วโลก พร้อมประชาสัมพันธ์ ขยายอุุตสาหกรรมห่วงโซ่ของธุรกิจ อาหารไทย ให้เป็น SOFT POWER ไปทั่วโลก

 เชฟ ชุมพล แจ้งไพร ในงาน Health & Wealth Expo 2023

โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่า หนึ่งหมูู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหาร ไทย เพือไทยซอฟต์พาวเวอร์จาก 75,086 หมู้บ้านทั่วไทย สู่ 75,086 เชฟอาหารไทยมืออาชีพเพื่อเป็น Software Sales Man และ Brand Ambassador เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรม อาหารไทยอย่างครบวงจร  และพา Soft Power ประเทศไทยสู่ 7 ทวีปทั่วโลก 

หากถามจะเพิ่มมูลค่าและการผลักดันให้กลายเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ ได้อย่างไร ?

  1. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่น: เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการแปรรูปและพัฒนาอาหารตาม วัตถุดิบเกษตรท้องถิ่นที่มีอยู่
  2. อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารไทย: ผ่านการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าอาหารที่สะท้อนถึง วัฒนธรรมการกินของคนไทย
  3. เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น: ด้วยการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปอาหาร เพื่อ เชื่อมโยงอาหารไทยสู่สากล โดยการยกระดับ ผ่านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
  4. สร้างรายได้และมีโอกาสจ้างงานในชุมชน: เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ทุก ภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศ 5. เพื่อเป็นโรงงาน OEM ของ OTOP อาหารเครื่องดื่ม ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

เชฟ ชุมพล แจ้งไพร  กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า จริงๆแล้วยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ให้สอดคล้องผลักดันให้อาหาร และสมุนไพรไทยให้กลาย Soft Power และทั้งนี้ยังมีอาหารไทยอีกหลากหลากเมนูที่พร้อมจะโกอินเตอร์ทั้งนี้ทาง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้วางแผนและผลักดัน กำหนดยุทธศาสตร์ และเตรียม “อาวุธยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อน Soft Power ประเทศไทยและ Soft Power อาหารไทยสู่ความ ยั่งยืนระดับโลก”

 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

related