svasdssvasds

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ผู้บริหารขอบคุณผู้สนับสนุนฯ พร้อมยืนยัน ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และซื่อสัตย์ สุจริต

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดงานฉลองครบรอบ 33 ปี ขอบคุณกลุ่มผู้บริหารยุคก่อตั้ง บริษัทคู่สัญญา คู่ค้า บริษัทประกันและสื่อมวลชน ที่คอยสนับสนุนเคียงข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยาด้วยดีเสมอมา โดยมี น.พ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ “เจ้าพระยา NEW ERA” บอกเล่าแผนการสร้างอาคารใหม่เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นให้แล้วเสร็จในปี 2570 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

ลำดับถัดมา น.พ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวถึงนโยบาย “โรงพยาบาลคุณธรรม” เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่เชื่อมั่นแก่ทั้งผู้มารับบริการ บุคลากร และคู่ธุรกิจ นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารปัจจุบันได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับคุณเพ็ญศรี พัฑฒฆายน ภริยาของ พลโท น.พ.โกวิท พัฑฒฆายน ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมบุตรี คุณเดือนเพ็ญ ทัดพิทักษ์กุล และคุณญาดา พัฑฒฆายน ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เพลิดเพลินกับบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องประสานเสียง "วงสวนพลูคอรัส" ท่ามกลางความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุม พลโท น.พ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาฉลองครบรอบ 33 ปี ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีมีคุณธรรม

 

related