svasdssvasds

ลุงตู่ ปลื้ม ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน

ลุงตู่ ปลื้ม ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน

​โฆษกรัฐบาล เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปลื้ม ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน จากรายงานของ Global Times

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีน โดยจากรายงานของ Global Times ระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมามากที่สุด

ภายหลังรัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศได้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมากในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลเที่ยวบินขาออกจากจีนไปยังประเทศอื่น ๆ ในเดือนสิงหาคม มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประเทศปลายทางที่ชาวจีนเดินทางมามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย และฝรั่งเศส ตามลำดับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

และมีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังจำนวนเที่ยวบินขาออกจากจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก จากความต้องการเที่ยวบินไปยังต่างประเทศของชาวจีน ทั้งนี้ ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยมากถึง 10.99 ล้านคน หรือกว่า 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมากแก่ไทย

นอกจากนี้ นายธนกรฯ ได้เผยถึงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ จากกระทรวงการคมนาคม โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าประเทศในทุกการขนส่งรวม 1,055,608 คน เพิ่มขึ้น 118.68% จากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 482,719 คน

โดยสัดส่วนการเดินทางตามรูปแบบการเดินทางในเดือน ก.ค. 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 99.13% รองลงมา คือ ทางถนน 0.77% ทางราง 0.05% และทางน้ำ 0.05%

ทั้งนี้ เป็นผลดีที่สืบเนื่องมาจากนโยบายผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมการติดเชื้อ และมาตรการดูแลทางด้านสาธารณสุข ทำให้ไทยเป็นที่นิยม มีจำนวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

"นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้มีการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ตอบรับการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของรัฐบาล จนเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง ตลอดจนมาตรการที่สำคัญด้านการสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกครั้ง" นายธนกร กล่าว

related