svasdssvasds

ผลสำรวจพบชาวอินโดนีเซียกว่า 98% มีแอนติบอดีต้านโควิด-19

ผลสำรวจพบชาวอินโดนีเซียกว่า 98% มีแอนติบอดีต้านโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย เปิดเผยผลสำรวจทางเซรุ่มวิทยาที่พบชาวอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดมีแอนติบอดีสำหรับรับมือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

Cr.xinhuathai การสำรวจพบร้อยละ 98.5 ของประชากรอินโดนีเซีย มีแอนติบอดีต้านโรคโควิด-19 เมื่อนับถึงเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2021 ซึ่งอยู่ที่ราวร้อยละ 88

อิวัน อาเรียวัน หนึ่งในนักวิจัย เผยว่าประชาชนได้รับแอนติบอดีจากการฉีดวัคซีน การติดเชื้อหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

อย่างไรก็ดี อาเรียวันเสริมว่าการปฏิบัติตามระเบียบการสุขภาพยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนประชากรที่มีแอนติบอดีสูงนั้นไม่ได้รับประกันว่าผู้คนจะไม่ติดเชื้อไวรัสฯ เพียงแต่ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตเท่านั้น

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีการตอบแบบสอบถามและการตรวจเลือด ครอบคลุมผู้เข้าร่วมมากกว่า 17,000 คน ใน100 เขตของอินโดนีเซีย

Cr. www.xinhuathai.com