แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระราชินี ใน ร.9 เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

20 ส.ค. 2561 เวลา 8:19 น.

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระราชบรมชินีนาถ ในรัชกาล 9 เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระราชินี ใน ร.9 เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า ในช่วงเช้า ของวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น คณะแพทย์ ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผลตรวจทางจุลชีววิทยา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด