พรในหลวงมงคลชีวิต ส.ค.ส.2562 เป็นปีแห่งความสดใส

31 ธ.ค. 2561 เวลา 2:07 น.

พสกนิกรปีติ สมเด็จพระเจ้า พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความลายพระหัตถ์และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พระราชทานพร แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย สื่อความหมายครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแล

พรในหลวงมงคลชีวิต ส.ค.ส.2562 เป็นปีแห่งความสดใส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ส.ก. และพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

พสกนิกรปีติ สมเด็จพระเจ้า พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความลายพระหัตถ์และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พระราชทานพร แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย สื่อความหมายครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแล

เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านบนมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ที่ด้านบน ด้านล่างเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ที่ด้านล่าง

พสกนิกรปีติ สมเด็จพระเจ้า พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความลายพระหัตถ์และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พระราชทานพร แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย สื่อความหมายครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแล พสกนิกรปีติ สมเด็จพระเจ้า พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความลายพระหัตถ์และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พระราชทานพร แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย สื่อความหมายครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแล

โดยภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบน เป็นภาพท้องฟ้า และทุ่งดุสิตา ดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของบัตรอวยพร เป็นข้อความลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานพรว่า "ส.ค.ส.๒๕๖๒ ด้วยใจรัก ด้วยใจบริสุทธิ์ ให้ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งความสดใส สุขกายสุขใจ สติปัญญารุ่งโรจน์มีกำลังที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและทุก ๆ คน ด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาล" พร้อมกับพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 1 ม.ค. 62

พสกนิกรปีติ สมเด็จพระเจ้า พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความลายพระหัตถ์และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พระราชทานพร แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย สื่อความหมายครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแล

จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สื่อถึงความหมายความสุขของ "ครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันดูแล" โดยสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ ส่วนมุมขวา "ยามว่างแบ่งปัน สร้างสรรค์ความดี"สมาชิกในครอบครัวในชุดจิตอาสาโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ แก่สังคม ได้แก่ ประกอบอาหาร ทำความสะอาด

ซึ่งภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่าง เป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จำลอง และภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จำลอง ที่จัดแสดงขึ้นภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด