ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

09 พ.ค. 2562 เวลา 4:17 น.

พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เหล่าเกษตรกร และประชาชนร่วมในพระราชพิธีอย่างเนืองแน่น ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีการต่างเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวเปลือกเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สิริมงคล

(9 พ.ค.62) ประชาชนเดินทางไปยังบริเวณท้องสนามหลวง เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 พร้อมเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเสร็จพร้อมกล่าวรายงาน

ทั้งนี้ ฤกษ์พิธีไถหว่าน พราหมณ์จะให้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เปิดพื้นที่ ให้ประชาชนและเกษตรกร ที่มาร่วมพิธีดังกล่าวได้เข้ามายังแปลงข้าวในพิธี เพื่อเก็บเมล็ดข้าวเปลือก เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล หรือนำไปเพาะพันธุ์ข้าวรุ่นต่อไป

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

 

ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562" ประมวลภาพ "เกษตรกรและประชาชนเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในพิธีพืชมงคลฯ 2562"

ภาพ : พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ [Springnews Photo]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด