Spring News

"วันจ่าย" 10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน

10 ก.พ. 2564 เวลา 16:15 น. 1

บรรยากาศวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราช ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ มีบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อ หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และของไหว้เจ้าและบรรพบุรุษกันอย่างคึกคัก ซึ่งราคาสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในพิธีเซ่นไหว้ มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมเฉลี่ย 10 บาท เกือบทุกรายการ

"วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน "วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน "วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน

"วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน "วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน "วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน

"วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน "วันจ่าย"  10 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด