“1ปีแล้ว” ที่เราต้องใช้ชีวิตแบบมีฉากกั้นระหว่างกัน เพื่อป้องกันCovid-19

04 พ.ค. 2564 เวลา 6:37 น. 2

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า คนไทยได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบ New Normal เกิดนวัตกรรมที่ช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม หนึ่งในนั้นคือ “Partition Shield” หรือ “ฉากกั้น” เพื่อลดการเเพร่เชื้อCovid-19 จากคนสู่คน

 

โควิดระลอก3 โควิดระรอก3

โควิดระลอก3 โควิดระลอก3 โควิดระลอก3

โควิดระลอก3 โควิดระลอก3 โควิดระลอก3 โควิดระลอก3 โควิดระลอก3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด