Spring News

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​ 7​ วัน​

11 พ.ค. 2564 เวลา 6:02 น.

ผู้ว่าราชการสั่งทำการปิด ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่วันที่​ 8-14​ พ.ค​ 2564​ เป็นเวลา​ 7​ วัน​ จะทำการล้างตลาดและฉีดผ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องัน​การแพร่ระบ​าดโควิด-19​ บรรยากาศ​โดยรอบเป็นไปอย่างเงียบเหงา​

ผู้ว่านนท์สั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี-ตลาดสดสมบัติ อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท 14 วันถึง 24 พฤษภาคม หลังเจอโควิดคลัสเตอร์ใหม่

วันที่ 10 พ.ค.64 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294/2564เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ปิดสถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติเพิ่มเติม เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ระบุข้อความว่า

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๐) ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๓๙ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว และจากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่า มีสถานที่บางแห่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาด โรงงาน ชุมชนแออัด ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่อาศัยและทำกิจการค้าขายอยู่ภายในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมาก และอาจจะ แพร่กระจายไปสัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ที่ทำงาน อันเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดอาจมีมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ของระบบบริการสาธารณสุข ทั้งห้องพักผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับได้ ประกอบกับ การประกาศยกระดับให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี (ตลาดท่าน้ำนนท์) ทำการปิดตลาดสด เป็นเวลา​  7​ วัน​

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด