svasdssvasds

ครม.เห็นชอบ เราชนะ- ม.33เรารักกัน ซับน้ำตาเยียวยาโควิด 2,000 บาท

ครม.เห็นชอบ เราชนะ- ม.33เรารักกัน ซับน้ำตาเยียวยาโควิด 2,000 บาท

ปูเสื่อรอได้เลย ! มติที่ประชุมครม. เมื่อเร็วๆ นี้เห็นชอบเติมเงินโครงการ“เราชนะ-ม.33เรารักกัน” จ่ายเยียวยาโควิด 2,000 บาท วงเงินรวมทั้งหมด 8.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวดีสำหรับวันนี้ คือ มติที่ประชุมครม.เห็นชอบเติมเงินโครงการ “เราชนะ-ม.33เรารักกัน” จ่ายเยียวยาโควิด 2,000 บาท วงเงินรวมทั้งหมด 8.5 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการม33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท ทั้งนี้จะเริ่มเติมเงินได้ตั้งแต่เดือนวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 1,000 บาทสำหรับโครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เคาะแล้วเราชนะ ม.33เรารักกัน กระตุ้นเศรษฐกิจ เคาะแล้ว เราชนะ ม.33เรารักกัน กระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามโครงการเราชนะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในขณะที่โครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งหมดนี้คือ โครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 และเพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนนำเงินที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังนำไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียน ต้องจับตาต่อไปว่าจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรใหม่ๆ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอีก

related