กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน

12 มิ.ย. 2564 เวลา 3:42 น. 3

11 มิ.ย.2564 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักอนามัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานเขตบางรัก ลงพื้นที่บริเวณบริเวณซอยละลายทรัพย์ (สีลมซอย5) ตรวจเชิงรุกคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่

นายประสาท โพธิศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ในวันนี้มีการตั้งเป้าหมาย ตรวจเชิงรุก กลุ่มผู้ค้าและลูกจ้างจำนวน 200 รายที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ และอีกจำนวน 800 คนประกอบด้วยผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และพนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานและมีการลงมาบริเวณซอยละลายทรัพย์

กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน

อย่างไรก็ตาม ซอยละลายทรัพย์ มีการประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน หลังจากนี้ จะต้องรอผลตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมง จากการตรวจวันนี้ หากมีผลตรวจพบว่า มีประชาชนติดเชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 คนทางเขตจะมีประกาศติดต่ออีก 3 วันเพื่อทำความสะอาด แต่หาก ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ถึง 100 คน ก็จะอนุญาตให้ผู้ค้าแล้วแต่ความสมัครใจเข้ามาเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติ นายประสาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ ชาวต่างชาติหรือกลุ่มประชากรแฝงยังไม่สามารถทำการตรวจได้ ในขณะนี้ ในกลุ่มแรก ตั้งเป้าตรวจประชากรไทยก่อน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาด บริเวณซอยละลายทรัพย์เริ่มต้นที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ จากบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและพนักงาน ที่ให้บริการในศูนย์อาหาร จำนวน 13 ราย ทางสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงมาทำการตรวจ

กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน กทม, ตรวจเชิงรุกตลาด ซอย ละลายทรัพย์(สีลมซอย 5 ) 1,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด