Spring News

กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

01 ก.ย. 2564 เวลา 14:36 น. 18

วันนี้ (1 ก.ย. 64) ที่หน้ารัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย และกลุ่มทะลุฟ้า ชุมนุมอภิปรายคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในชื่อกิจกรรม “1 กันยาซักฟอกเผด็จการ” โดยมีไฮโซลูกนัท ขึ้นเวทีอภิปรายในครั้งนี้ด้วย

กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กิจรรม 1 กันยาซักฟอกเผด็จการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ