svasdssvasds

กลุ่ม People Go Network จัดกิจกรรมลานหน้าหอศิลป์ฯ

กลุ่ม People Go Network จัดกิจกรรมลานหน้าหอศิลป์ฯ

กลุ่ม People Go Network จัดกิจกรรมลานหน้าหอศิลป์ฯ ประชาชนหลายภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อแสดงออกถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม

 วันที่ 10/12/64 ช่วงเวลา 17.00น. กลุ่ม People Go Network ได้มีการนัดจัดกิจกรรมที่หน้า หอศิลป์กรุงเทพฯ และ Skaywalk ปทุมวัน มีการจัดการชุมรูปแบบใหม่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมถ่ายรูปร่วมนิทรรศการ "ใบหน้าราษฎร์ธรรมนูญ" ซึ่งจะมีช่างภาพ เครื่องพริ้นท์ภาพ กำแพงให้ติดรูป และมีวงสนทนาแบบกันเองทั้งหมด 4 วง 4 ประเด็น ได้แก่

วงที่ 1 คนเท่ากัน ลดเหลื่อมล้ำ

วงที่ 2 สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม

วงที่ 3 การเมืองสร้างสรรค์ อนาคตคนรุ่นใหม่

วงที่ 4 เสรีภาพ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

ซึ่งทุกวงจะเปิดให้ทุกคนได้คุยกันแบบเท่าเทียมและเป็นมิตร กระจายวงอยู่ทั้งบน Skywalk และ หน้าหอศิลป์

การชุมนุม กลุ่ม People Go Network เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม การชุมนุม กลุ่ม People Go Network การชุมนุม กลุ่ม People Go Network

การชุมนุม กลุ่ม People Go Network การชุมนุม กลุ่ม People Go Network การชุมนุม กลุ่ม People Go Network การชุมนุม กลุ่ม People Go Network การชุมนุม กลุ่ม People Go Network

related