svasdssvasds

ครั้งแรกของปี 2565 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร

ครั้งแรกของปี 2565 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกของปี 2565 เวลาประมาณ 12.16 น. เมื่อออกไปยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

 

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

สำหรับกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งแรกตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 12:16 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.22 น.

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

related