svasdssvasds

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

“เครือเนชั่นกรุ๊ป จัดเวทีดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 5 ผู้สมัครตัวเต็ง โชว์วิสัยทัศน์เน้นย้ำแนวนโยบายของตนเอง ขณะที่กองเชียร์ ประชาชนร่วมฟังอย่างคึกคัก”

(15 พ.ค.) ที่ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เครือเนชั่นกรุ๊ปจัดเวทีดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ‘โค้งสุดท้าย.. ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 65

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

โดยมีตัวเต็งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5ท่านร่สมประชันวิสัยทัศน์ คือ คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข1 / คุณสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข3 / คุณสุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 4 /คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 8 และนาวาตรีศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 11

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

ส่วนอีกหนึ่งท่านที่มีการเชิญไปแต่ไม่ได้เดินทางมาคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจ

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่เป็นกลุ่มนิวโหวตเตอร์ และประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของกทม.ที่ผ่านไปมาในศูนย์การค้า และแนวรถไฟฟ้ามาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

ขณะที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคน ได้ใช้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อต่างๆ อย่าวคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของตัวเอง

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2 ภาพบรรยากาศ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 ครั้งที่2

related