svasdssvasds

"ชัชชาติ" เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ

"ชัชชาติ" เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 (1 มิ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ "หลวงปู่มงคลประสาท"  ศาลจีน "เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไช"  สักการะพระพุทธชินราช  รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากนั้น ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบประกาศผลรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในหนังสือมอบหมายงาน จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวทักทายหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี โดยชัชชาติได้กล่าวกับข้าราชการ กทม. ว่า “เราไม่ใช่นาย แต่คือเพื่อนร่วมงาน” ทำให้เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นจากข้าราชการที่มาร่วมงาน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 สำหรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17  ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 จำนวน  1,386,215  คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65  พร้อมประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน จำนวน 5 ราย รวมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 แล้วจำนวน  40 ราย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

related