svasdssvasds

"แห่ฟังดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน"อย่างคึกคัก

"แห่ฟังดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน"อย่างคึกคัก

ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอนคึกคัก เปลี่ยนสุสานกลางเมือง เป็นพื้นที่ความสุขของทุกคน ผู้คนหลากหลายวัย พากันมานั่งรับลมเย็นๆ เคล้าเสียงดนตรีบรรเลง ในสวนสุขภาพแต้จิ๋ว เขตสาทร ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของป่าช้าวัดดอน

งานนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมชมและฟังการแสดงดนตรีในสวน จัดโดย มูลนิธิสุกรี เจริญสุข การแสดงจากวงดนตรีสะล้อซอซึง ชื่อวง “แสนละเมา” นายธวัช เมืองเถิน จากจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยวง PGVIM Percussion Ensemble และวง PGVIM Symphonic Band

ผู้ว่าฯชัชชาติ

ผู้ว่าฯชัชชาติ ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน ดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรับชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย และทำกิจกรรมภายในสวนสุขภาพแต้จิ๋ว สำหรับการแสดงดนตรีในวันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมกิจกรรมด้วย

บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน

ทั้งนี้ ในเวลา 17.00 น. ยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีให้ชมฟรี อีก 3 จุด คือ 1. บริเวณสวนเบญจกิติ จัดโดยกรมดุริยางค์ทหารบก 2. บริเวณลานนก อุทยานเบญจสิริ จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ 3 บริเวณมิวเซียมสยาม งาน Amazing Blooming Bangkok 2022 จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน ผู้ว่าฯชัชชาติถ่ายรูปกับประชาชน ผู้ว่าฯชัชชาติถ่ายรูปกับประชาชน ผู้ว่าฯชัชชาติถ่ายรูปกับประชาชน

บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน บรรยากาศดนตรีในสวนป่าช้าวัดดอน

related