Breaking การเมือง

“วิษณุ” ไม่รู้เรื่องโลกออนไลน์ลือตั้ง “สังฆราช”

วันที่ 1 ก.พ. 60 – นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์ที่มีการแชร์กันมากในวันนี้ (1 ก.พ.) ว่า “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)” เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ว่า ตนยังไม่ทราบ และที่มีการบอกว่า ตนและราชเลขาธิการได้นำฎีกาขึ้นถวายนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดด้วย เรื่องนี้ตนไม่ทราบเลยว่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้ว

ด้าน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้รับทราบกระแสข่าวดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียด และไม่ทราบเรื่อง ใครเป็นคนปล่อยข่าวออกมา ก็ให้ไปว่ากัน