การเมือง ข่าว

ประภาศน์ อวยชัย “เสียชีวิต”

“ประภาศน์ อวยชัย” ราชบัณฑิต อดีตประธาน สนช. และอดีต รมว.ยุติธรรม ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุได้ 93 ปี

วันที่ 10 มิ.ย. 60 — มีรายงานว่า ศ.ประภาศน์ อวยชัย ราชบัณฑิต อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว เมื่อคืนที่ผ่านมา ด้วยวัย 93 ปี

สำหรับ ศ.ประภาศน์ อวยชัย เกิดเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2467 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต (ปี 2490) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ปี 2493) และเนติบัณฑิตอังกฤษ เมื่อปี 2500

ทั้งนี้ ศ.ประภาศน์ เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2520-2525, อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง, ผู้ช่วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา, เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา, เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศ.ประภาศน์ อวยชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี 2516 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แทน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2517 ต่อมาในปี 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
  • ปี 2526 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
  • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์ (ร.ด.ม.(ศ))
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • ปี 2521 เหรียญราชการชายแดน