อนุสรณ์ เสนอรัฐบาล ตัดงบซื้ออาวุธ-ไอโอ-ดูงาน เพิ่มงบสาธารณสุข สู้โควิด 19

02 เม.ย. 2563 เวลา 9:19 น.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เสนอรัฐบาลตัดงบประมาณจากโครงการที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วโอนย้ายงบประมาณมาใช้ในกิจการสาธารณสุขและการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนก่อน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เสนอให้ รัฐบาลต้องประเมินผลว่า การออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมากว่า 1 สัปดาห์ สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ ต้องทำมาตรการใดควบคู่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในแต่ละวันเวลาที่สูญเสียไป คือการสูญเสียโอกาส และเกิดผลกระทบมหาวิกฤติเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหนัก การเสนอแนวทางให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดโอนงบประมาณจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยพิจารณาจากรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำ เพื่อตัดงบประมาณจากโครงการที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบไอโอ งบอบรมสัมมนา งบดูงานทั้งในและต่างประเทศ งบอีเว้นต์ต่างๆ ตลอดจนงบจัดซื้อเรือดำน้ำ รวมถึงงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แล้วโอนย้ายมาใช้ในกิจการสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชนก่อน จะเป็นทางออกที่เหมาะสม เพราะระยะที่เหลืออาจใช้งบปี 63 ไม่ทัน อีกทั้งไม่กระทบกรอบวงเงินหนี้สาธารณะอีกด้วย แต่การเสนอตัดงบประมาณ 10% จากทุกกระทรวงเท่ากันหมด อาจไม่สอดรับกับสถานการณ์ ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องต่อสู้กันอีกยาว

ควรพิจารณางบ'63 ให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าขาดเหลืออย่างไร กระทรวงสาธารณสุข ไม่ควรจะถูกตัดงบประมาณเท่ากระทรวงอื่น ในขณะที่วันนี้ยังมีข่าวขาดแคลนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถ้าหากไปตัดงบประมาณลง 10% เท่ากระทรวงอื่น อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการ เพราะข้าศึกที่มาประชิดรั้วบ้านวันนี้ ไม่ใช้ข้าศึกทางการทหาร แต่คือโควิด-19 ที่ประเทศต้องต่อสู้เอาชนะเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประชาชน

“ความมั่นคงของประชาชน สำคัญไม่น้อยกว่าความมั่นคงของกองทัพ โดยเฉพาะความมั่นคงปลอดภัยในระบบสาธารณสุข การดูแลรักษาชีวิตของประชาชน และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตที่จะสามารถฝ่าช่วงเวลามหาวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ” นายอนุสรณ์ กล่าว

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เสนอรัฐบาลตัดงบประมาณจากโครงการที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วโอนย้ายงบประมาณมาใช้ในกิจการสาธารณสุขและการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนก่อน

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด