"แรมโบ้อีสาน" ห่วงเพื่อน เตือน "เก่ง การุณ" ตีกิน โควิด ระวังถูกรุมประณามสาปแช่ง

14 เม.ย. 2563 เวลา 5:14 น.

"แรมโบ้อีสาน" ห่วงเพื่อน เตือน "เก่ง การุณ" หลังแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา โควิด 19 ของรัฐบาล มาเป็นประเด็นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเชื่อมโยงทางการเมือง ชี้ พึงระวังประชาชนรุมประณามสาปแช่ง

"แรมโบ้อีสาน" ห่วงเพื่อน เตือน "เก่ง การุณ"

แรมโบ้อีสาน หรือ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายการุณ โหสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ของนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า

การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมาจะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากการบริหารจัดการพัสดุ โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับแรก ในช่วงภาวะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 อีกทั้งที่ผ่านมายังพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน และมีการกักตุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ

โดยคณะกรรมการทั้ง 33 คน นั้นยังมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายกฎหมายที่มาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส อีกทั้งยังมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม มีการทำงานอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ได้เป็นการรวบอำนาจของกระทรวงสาธารสุขไว้แต่อย่างใด พร้อมกับมองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ทุกภาคส่วนควรช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกัน ไม่ใช่คอยจะทำลายขวัญกำลังใจผู้ที่ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานกำลังต้องการกำลังใจจากทุกฝ่ายมากที่สุด

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 นายเก่ง การุณ ไม่ควรนำเรื่องการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมาเป็นประเด็นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเชื่อมโยงทางการเมือง และการแก้ไขปัญหารัฐบาลที่ผ่านมาก็เดินมาถูกทางแล้ว โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หากจะให้ประสบความสำเร็จอย่าแท้จริง จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทั้งประชาชน รวมถึงนักการเมือง ที่ถือว่าประชาชนให้ความไว้วางใจเข้ามาทำหน้าที่ ไม่ใช่ให้เข้ามาเพื่อตำหนิการทำงานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจประชาชน เทคนิคตีกินทางการเมืองแบบนี้ประชาชนเขารู้ทันและเบื่อหน่ายมาก เวลานี้นักการเมืองคนใหนเอาไวรัสโรคโควิด-19 มาเล่นการเมือง ตีกินทางการเมือง จะถูกประชาชนรุมประณามสาปแช่งนักการเมืองคนนั้นทุกๆ ราย ส.ส. เก่งพึงต้องระวังไว้ ผมเตือนด้วยความห่วงใยในฐานะพรรคพวกเกลอเก่ากัน” แรมโบ้อีสาน กล่าว

ติดตามข่าว ล่าสุด “COVID-19”

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด