ศิริกัญญา ส.ส.ก้าวไกล ชี้ ความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ว่า อาวุธเก่าหรือใหม่ แต่อยู่ที่มุมมองของผู้นำ

03 ก.ค. 2563 เวลา 15:35 น.

ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ส.ส.ก้าวไกล ชี้ ความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ว่า อาวุธเก่าหรือใหม่ แต่อยู่ที่มุมมองของผู้นำ

3 ก.ค. 63 วันสุดท้ายในการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 64 โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้กล่าวว่า การจัดงบประมาณดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับวิกฤต เพราะเน้นไปที่ความมั่นคงทางทหาร มากกว่าสุขภาพของประชาชน และกล่าวว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ว่า อาวุธเก่าหรือใหม่ แต่อยู่ที่มุมมองของผู้นำ

“ดิฉันคิดว่า เราหยุดซื้ออาวุธสักปีสองปี ประเทศนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ท่านก็อ้างว่าอาวุธมันเก่า อาวุธเก่า ไม่ได้ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกไม่มั่นคง แต่ประชาชนจะรู้สึกไม่มั่นคง ถ้าเรามีอาวุธใหม่ๆ แต่อยู่ในมือผู้นำเก่าๆ ที่มองประชาชน มองคนเห็นต่าง เป็นศัตรู”

ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ส.ส.ก้าวไกล ชี้ ความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ว่า อาวุธเก่าหรือใหม่ แต่อยู่ที่มุมมองของผู้นำ