“BEM” ฉลองความสำเร็จขายหุ้นกู้ทะลุเป้า 1 หมื่นล้าน

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ฉลองความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงกว่าแผนเสนอขายถึง 1.60 เท่า

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวมากกว่าแผนการออกหุ้นกู้ของบริษัทถึง 1.60 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.05% หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 3,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.01%

 

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้คงค้างทั้งจำนวน ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีคุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย Debt Capital Market ธนาคารกรุงไทย ร่วมฉลองความสำเร็จ เมื่อเร็วๆ นี้