ดรีมเวิลด์ ฉลอง25ปี ส่งมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโคกกรวด จ.พระนครศรีอยุธยา

ดรีมเวิลด์ ฉลอง25ปี ส่งมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโคกกรวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม “ แต้มสี เติมฝัน ” ครั้งที่ 1

สวนสนุกดรีมเวิลด์   มอบเครื่องเล่นสุดน่ารัก  พร้อมซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กๆ  โรงเรียนวัดโคกกรวด  อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน”  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา,ชุมชน อบต.โคกม่วง  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายธวัช  แย้มเกษม  ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า กิจกรรม  “แต้มสี เติมฝัน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาส25 ปี  โดยมุ่งหวังส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนขาดแคลนงบระมาณในการปรับปรุงเครื่องเล่นและภูมิทัศน์ ตลอดจนนำเครื่องเล่นของดรีมเวิลด์มามอบให้อีกด้วยในครั้งนี้ที่อยุธยา   เรา  ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุง  ทาสีเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้ สีสันสดใส เด็กๆ  เล่นได้อย่างปลอดภัย เป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้   นอกจากเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้ว  ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้กลับมาสวยงาม สดใส มีสนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นใหม่ๆ  ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันของเด็กๆ ให้ได้สัมผัส ความสุข ความสนุกสนาน ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมจะเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป

และวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีพิธีมอบเครื่องเล่นจากสวนสนุกดรีมเวิลด์และสนามเด็กเล่นที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แก่โรงเรียนวัดโคกกรวด โดยมีนายพัฒน์พงษ์ นาสมใจ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทางการ  ซึ่งนายพัฒน์พงษ์  ได้กล่าวขอบคุณสวนสนุกดรีมเวิลด์  และผู้สนับสนุน ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ    ซึ่งเป็นเสมือนลูกหลาน  ผ่านกิจกรรมแต้มสี แติมฝัน ในครั้งนี้อีกด้วย  สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ สนุกสนานกับการแสดงโชว์จากโจ๊กเกอร์ อิ่มอร่อยกับของว่างนานาชนิด

นอกจากโรงเรียนโคกกรวด จ.พระนครศรีอยุธยาแล้ว ทางดรีมเวิลด์ยังมีเป้าหมายปรับปรุง อาคารเรียน สนามเด็กเล่น  มอบเครื่องเล่นในร่ม อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆ  จำนวน 7  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดสองห้อง  จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม  จังหวัดนครนายก โรงเรียน    วัดสระสองตอน จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนวัดตะเฆ่  ( ม่วงงามอนุเคราะห์ )  จังหวัดสระบุรี   และโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมดีๆ ของดรีมเวิลด์จะดำเนินเช่นนี้  ต่อไป เพื่อสามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้  ส่งเสริมจินตนาการให้แก่เด็กไทยต่อไป