New Gen Reporter ปี2 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอนที่ 1

New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความมั่นใจก้าวสู่การเป็น “นักข่าวรุ่นใหม่” ระดับมืออาชีพ สำหรับ
วันนี้ไปกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บรรยากาศกิจกรรมภายในงานเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายงาน