“โรซ่า” พร้อมสนับสนุนโครงการ “New Gen Reporter ปี2” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ