"ตั้งกลุ่มชลบุรี" กับเส้นทางเลือกตั้งพรรครัฐบาล

18 เม.ย. 2561 เวลา 13:32 น.

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน "ตั้งกลุ่มชลบุรี" กับเส้นทางเลือกตั้งพรรครัฐบาล รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด