"กรีฑา อ่อนลำยอง" เจ้าของ "รถตะกร้าปันสุข"ผู้แจกจ่ายความสุขแก่ผู้ยากไร้

05 มิ.ย. 2564 เวลา 11:35 น. 13

ฮีโรของคนยาก กรีฑา อ่อนลำยอง เจ้าของรถ รถตะกร้าปันสุข เพื่อเพื่อมนุษย์ ผู้แบ่งปันอาหาร ขนม ให้กับเพื่อนมนุษย์และผู้ยากไร้ตามที่ตัวเองพอมีกำลัง เขาใช้เวลามากว่า 7 ปี

รถตะกร้าปันสุข ผู้ต่อยอดชีวิตของคนจร คนเร่รอน คนไร้บ้าน เพราะทุกวันคือการให้ "การต่อยอดชีวิต" "กรีฑา อ่อนลำยอง" เจ้าของ "รถตะกร้าปันสุข" ผู้แบ่งปันอาหาร ขนม ให้กับเพื่อนมนุษย์และผู้ยากไร้ตามที่ตัวเองพอมีกำลัง และเขาใช้เวลามากว่า 7 ปี ที่ใช้เวลาในการขับรถแจกจ่ายความสุขเพื่อผู้ยากไร้ และการใช้ชีวิตด้วยการทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดี และ "มีความสุขกับปัจจุบัน" 

รถตะกร้าปันสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด