svasdssvasds

เกาะเต่า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียม เพื่อเกาะไทยสวยงาม

เกาะเต่า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียม เพื่อเกาะไทยสวยงาม

เกาะไทยไร้ถังขยะ ซีพี ออลล์ และพันธมิตรสร้างภารกิจใหม่ เปลี่ยนขวดแก้วบนเกาะให้กลายเป็นอะลูมิเนียม เพื่อให้ขยะจัดการง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและธรรมชาติ

เป็นอีกข่าวดี ที่โครงการดี ๆ อย่าง Green Living รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมงของซีพี ออลล์และเซเว่น อีเลฟเว่น โครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และล่าสุดเป้าหมายใหม่ เพื่อทำให้เกาะไทยเป็นสถานที่ที่สวยงาม กับภารกิจใหม่ เกาะไทยปลอดขยะที่เกิดจากขวดแก้ว ซึ่งจะไปเริ่มกันที่เกาะเต่า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเกาะเต่า มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเต่าและชมรมรักษ์เกาะเต่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายทั้งหมดนี้ ได้ร่วมกันลงนามในโครงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ พัฒนาระบบขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และการทำระบบจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเต่า มุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Eco-tourism

เกาะเต่า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียม เพื่อเกาะไทยสวยงาม หรือสรุปง่าย ๆ คือ เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยว ประชาชน รวมถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่คงความสวยงาม ไม่มีขยะพลาสติกในทะเล ไม่มีขวดแก้วตกค้างในพื้นที่ เพราะการจัดการขยะบนเกาะนั้น ยากกว่าการจัดการขยะบนบกหลายเท่า และยิ่งเป็นขวดแก้วล่ะก็ นอกจากจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและสัตว์น้ำด้วยหากมันแตกหักเป็นเศษ ๆ

เกาะเต่า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียม เพื่อเกาะไทยสวยงาม

ซึ่งโครงการนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น บนเกาะเต่า ยังคงเดินหน้านโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ได้นำร่องในการปรับเปลี่ยนสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และน้ำอัดลม ให้เป็นกระป๋องอะลูมิเนียมแทน เพื่อให้ขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเริ่มแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

เกาะเต่า ยกเลิกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียม เพื่อเกาะไทยสวยงาม “เกาะ” ในประเทศไทย เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมเยียนจำนวนมาก หากเราแก้ปัญหาขยะได้อย่างถูกต้อง ก็ดีต่อภาพลักษณ์และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และในท้ายที่สุดเราก็จะสามารถทำให้เกาะเต่าและอีกหลาย ๆ เกาะของไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related