svasdssvasds

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้

ส่องปัญหาขยะบนเกาะกลางทะเล แหล่งท่องเที่ยวแนวหน้าของไทย แต่ก็เป็นบ่อขยะดี ๆ เช่นกัน แต่ปัญหานี้จัดการได้ ด้วยโครงการ Green Living รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง กับอิฐรักษ์โลก

ขยะบนเกาะ เป็นปัญหาที่จัดการยากกว่าขยะบนบกหลายเท่า เนื่องจากคนรับซื้อขยะมองว่า การซื้อขยะจากเกาะไปกำจัดนอกเกาะหรือบนบกนั้น ไม่คุ้มทุน นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ชาวบ้านบนเกาะเลือกที่จะกำจัดขยะด้วยการฝังและการเผา

การกำจัดขยะด้วยการฝังกลบ ทำให้เกิดบ่อฝังกลบบนเกาะจำนวนมาก และขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรือหากเปลี่ยนไปเป็นการเผา เราก้รู้ดีว่ามันปล่อยมลพิษให้กับสภาพอากาศของโลกอย่างร้ายแรง

ปัญหาขยะ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากและเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งจัดการ เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนเกาะเยอะ และเกาะส่วนใหญ่ก็เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว จึงทำให้ปริมาณขยะทั้งจากในและนอกเกาะเพิ่มพูนมหาศาล

เพื่อแก้ปัญหานี้ นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขและจัดการขยะบนเกาะให้ โดยเริ่มโมเดลที่ เกาะพะงัน จ.สุราษธานี ผ่านโครงการ “Green Living รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีพี ออลล์และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เริ่มต้นโครงการที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้คุณครูในโรงเรียนสอนให้เด็ก ๆ แยกขยะอย่างถูกวิธี และนำไปอัพไซเคิล ให้เป็นก้อนอิฐรักษ์โลก เพื่อในท้ายที่สุดจะกลายเป็นสนามตระกร้อตามที่เด็ก ๆ ต้องการได้

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้ แต่สำหรับโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ต้องบอกว่า ไม่ใช่ว่าโรงเรียนไหนหรือองค์กรไหนก็ทำได้แบบนี้ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เริ่มจากการสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าไร้ถังกับซีพีออลล์ก่อน และพยายามในการปรับตัวให้โรงเรียนมีขยะให้น้อยที่สุด

เมื่อการแยกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นถึงความพยายามตั้งใจ ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมแบบเต็มรูปแบบ เพราะเห็นว่าโรงเรียนสามารถทำได้ตามเป้าหมาย โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจึงสามารถบรรลุไปถึงโครงการ Green Living รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมงได้ และได้ทำ MOU ร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

และหากโครงการนี้สำเร็จมากขึ้น ซีพี ออลล์ ก็จะสามารถขยายโครงการต่อไปยังเกาะอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้โมเดลนี้ช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้ โดยใช้ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นจุดศูนย์กลางเครือข่าย ทั้งเป็นพาร์ทเนอร์ในการรับจัดส่งขยะไปกำจัดนอกเกาะฟรี พนักงานสามารถให้ความรู้เรื่องการแยกขยะแก่คนบนเกาะได้และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนบนเกาะแยกขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการแยกขยะในร้านสะดวกซื้อของเซเว่น อีเลฟเว่นเอง

และที่เจ๋งที่สุด คือ แม้เราจะสามารถนำขยะมารีไซเคิลแปลงมาเป็นอิฐรักษ์โลกได้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเด็ก ๆ เองแล้ว สิ่งที่โรงเรียนและซีพี ออลล์ให้ความสำคัญมากกว่า คือการสอนให้เด็ก ๆ ไม่สร้างขยะเลย ซึ่งน่ารัก ๆ มากที่ Springnews ได้เดินทางไปและเห็นว่าเด็ก ๆ ถือแก้วน้ำส่วนตัวมาโรงเรียนเต็มไปหมด

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้

อิฐรักษ์โลก ทำจากขยะพลาสติกบนเกาะพะงัน ตอกย้ำ เกาะไร้ถังเป็นไปได้ โครงการ Green Living รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมงต่อยอดมาจาก โครงการต้นกล้าไร้ถัง ภายใต้ CONNEXT ED ที่กระจายโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพถึง 524 แห่งทั่วประเทศแล้ว ซึ่งเริ่มโมเดลที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการสร้างความร่วมมือทั้งโรงเรียน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ และร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในเขตพื้นที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้ โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาขยะ และสามารถลดจำนวนขยะจาก 15 ตัน/เดือน เหลือเพียง 2 กิโลกรัม/เดือน คิดเป็น 98% ของปริมาณขยะทั้งหมด โดยมีซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและการหาบุคลากรมาให้ความรู้ รวมไปถึงการใช้เครือข่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการจัดการขยะได้ง่ายมากขึ้น

related