หนุน “ผอ.พศ.” ทำงานถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน เสียงหนุน “ผอ.พศ.” ทำงานถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night