“ป๋าเปรม” ยังไหว! เยี่ยมค่ายทหารม้า พล.ม. 3

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“ป๋า” ยังไหว! …เยี่ยมค่าย พล.ม. 3

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * “ป๋า” ยังไหว! …เยี่ยมค่าย พล.ม. 3* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ