ผู้ว่าฯสั่งสอบ! "ทุจริต" สร้างอาคาร รพ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

14 มี.ค. 2561 เวลา 9:50 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตั้งคณะกรรมการรสอบสวนข้อเท็จจริง การเรียกรับสินบน การก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปากพนัง ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพบผู้รับจ้างทิ้งงานจนถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง

วันนี้ (14 มี.ค. ) นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลปากพนัง ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารทั้งหมดแล้ว พบมีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไปแล้ว เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนการกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์นั้น ได้เสนอเรื่องต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

ด้าน นายแพทย์ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เปิดเผยถึงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลปากพนัง ในวงเงิน 50.6 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 375 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 กำหนดแล้วเสร็จ 1 กรกฎาคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนด งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้รัฐเสียประโยชน์ กระทบต่อการจัดบริการประชาชน  จึงได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างให้ทำแผนงานการก่อสร้างและแจ้งค่าปรับตามสัญญา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทำแผนการก่อสร้างได้ และได้เจรจากันอีกหลายครั้ง แต่การก่อสร้างก็ไม่คืบหน้า คณะกรรมการจึงมีมติให้บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อ 12 มกราคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตั้งคณะกรรมการรสอบสวนข้อเท็จจริง การเรียกรับสินบน การก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปากพนัง ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพบผู้รับจ้างทิ้งงานจนถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตั้งคณะกรรมการรสอบสวนข้อเท็จจริง การเรียกรับสินบน การก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปากพนัง ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพบผู้รับจ้างทิ้งงานจนถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง

ส่วนกรณีมีการอ้างเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้เร่งดำเนินการ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดเรียกรับสินบนจริงตามที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง จะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาด