Spring News

เชียงใหม่ พุ่งไม่หยุด! พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 196ราย ออกประกาศ 3 ฉบับ

18 เม.ย. 2564 เวลา 8:48 น. 1

"เชียงใหม่" พบติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่ม 196 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,233 ราย พร้อมออกประกาศคำสั่งสำคัญ 3 ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 เพิ่ม 196 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมบวกเพิ่มเป็น 2,233 ราย 

196 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ 3 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

โดยฉบับที่ 1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 37/2564 เรื่อง การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ฉบับที่ 2 เป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องการให้ปิดร้านอาหาร การจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำหนดเวลาปิดสถานที่บางกิจการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กินในร้านอาหารได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และ ขาย ได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยให้นำกับไปกินที่อื่น พร้อมกันนี้ห้ามจัดอาหารให้บริการแบบตักเอง หรือ บุฟเฟต์ ต้องมีพนักงานยกไปบริการ

2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. โซนตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ห้ามเปิดให้บริการ

4. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินเปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ร้านที่เปิด 24 ชั่วโมงให้เริ่มเปิดบริการเวลา 04.00 น.

5. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. แข่งขันกีฬาจำกัดผู้ชมในสนามไม่เกิน 50 คน

ฉบับที่ 3 คือ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 39/2564 เรื่อง การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีสาระสำคัญ คือห้ามโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท จัดการเรียนการสอน การสอบ รวมถึงห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

196 ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

• นายกฯสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สะท้อนความจริง-ตั้งคำถามถึงปัญหาเตียงเต็ม

• นายกฯ มั่นใจฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง พร้อมเร่งออกมาตรการกระตุ้น

• กพท. สั่งห้ามบิน 5ทุ่ม - ตี4 ขายตั๋วเว้นระยะห่าง เริ่มวันนี้ สกัดโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด