ใช้ห้องน้ำสาธารณะแบบ New Normal ห่างไกล ปลอดภัยจากโควิด 19

05 พ.ค. 2564 เวลา 10:53 น. 100

ถ้าพูดถึงห้องน้ำสาธารณะแล้ว เราต้องยอมรับเลยว่าในแต่ละวันก็มีคนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าห้องน้ำนั้นไม่ได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างดี ก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียมาจากห้องน้ำได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

restroom การใช้ห้องน้ำสาธารณะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด 19 แบบนี้ ห้องน้ำสาธารณะคงไม่ปลอดภัยแน่ๆ

ใช้ส้วมสาธารณะ แบบ New Normal

1.ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

2.เว้นระยะห่างในขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร

3.ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ และเช็ดฆ่าเชื้อก่อนนั่งลงบนโถส้วม

4.ไม่ทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถส้วม

5.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด อย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งหลังใช้ส้วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด