svasdssvasds

CoCare แอ็กเคานต์ LINE OA หาหมอออนไลน์ ที่บุคลากรการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษา

CoCare แอ็กเคานต์ LINE OA หาหมอออนไลน์ ที่บุคลากรการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษา

CoCare เป็นแอ็กเคานต์ LINE OA ที่รวบรวมบุคลากรการแพทย์ที่มีจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค นักจิตวิทยา เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ สหสาขา และนักวิชาการสาธารณสุข มาเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปช่วงโควิด-19

cocare

ดามพ์ มงคล หงษ์ชัย เป็นผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการเล่าว่า โครงการ CoCare เริ่มต้นจาก หมอก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ที่มีไอเดียทำแอ็กเคานต์ LINE OA ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกปีที่แล้ว และทำออกมาเป็นแอปพลิเคชัน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แต่โครงการไม่สามารถสานต่อได้หลังจากมีปัญหาอะไรหลายอย่าง ประจวบกับการระบาดระลอกแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยพักโครงการนี้ไป 

เมื่อการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เกิดขึ้น คุณหมอก็ปัดฝุ่นเอาบางส่วนที่วางแผนจะให้อยู่ในแอปพลิเคชันมาลงในแอ็กเคานต์ LINE OA ให้ประชาชนเพิ่มเพื่อนเข้าไปผ่าน LINE สอบถามเรื่องอาการของโควิด-19 วัคซีน หรือเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่สบายใจและมีข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการวัดออกซิเจน อาการของโรค การแพร่เชื้อเป็นอย่างไร ระยะฟักตัว การกักตัว อาการจิตตกหลังจากการเสพข่าว ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100 คนมาช่วยกันตอบคำถามตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. นอกจากนี้ CoCare ยังมีบริการล่ามภาษามือสำหรับผู้ใช้ภาษามือที่อยากจะติดต่อสอบถาม โดยร่วมมือกันกับ TTRS หรือศูนย์ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยในรูปแบบของการวิดีโอคอลอีกด้วย

related