Spring News

CoCare แอ็กเคานต์ LINE OA หาหมอออนไลน์ ที่บุคลากรการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษา

16 พ.ค. 2564 เวลา 2:52 น. 4

CoCare เป็นแอ็กเคานต์ LINE OA ที่รวบรวมบุคลากรการแพทย์ที่มีจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค นักจิตวิทยา เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ สหสาขา และนักวิชาการสาธารณสุข มาเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปช่วงโควิด-19

cocare

ดามพ์ มงคล หงษ์ชัย เป็นผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการเล่าว่า โครงการ CoCare เริ่มต้นจาก หมอก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ที่มีไอเดียทำแอ็กเคานต์ LINE OA ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกปีที่แล้ว และทำออกมาเป็นแอปพลิเคชัน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แต่โครงการไม่สามารถสานต่อได้หลังจากมีปัญหาอะไรหลายอย่าง ประจวบกับการระบาดระลอกแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยพักโครงการนี้ไป 

เมื่อการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เกิดขึ้น คุณหมอก็ปัดฝุ่นเอาบางส่วนที่วางแผนจะให้อยู่ในแอปพลิเคชันมาลงในแอ็กเคานต์ LINE OA ให้ประชาชนเพิ่มเพื่อนเข้าไปผ่าน LINE สอบถามเรื่องอาการของโควิด-19 วัคซีน หรือเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่สบายใจและมีข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการวัดออกซิเจน อาการของโรค การแพร่เชื้อเป็นอย่างไร ระยะฟักตัว การกักตัว อาการจิตตกหลังจากการเสพข่าว ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100 คนมาช่วยกันตอบคำถามตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. นอกจากนี้ CoCare ยังมีบริการล่ามภาษามือสำหรับผู้ใช้ภาษามือที่อยากจะติดต่อสอบถาม โดยร่วมมือกันกับ TTRS หรือศูนย์ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยในรูปแบบของการวิดีโอคอลอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด